Fortbildning inom Svenska som andraspråk (SVA) och Svenska för invandrare (SFI) Tidplan 2018. Ansökan för VT 18: 15 februari–5 mars 2018. Länk till ansökan publiceras den 15 februari. Vem är bidraget till för? Lärare som läser SVA/SFI inom Lärarlyftet II eller introduktionskursen Det globala klassrummet. Läs hela inlägget

5182

Svenska som andraspråk för lärare i SFI, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning). 30 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans. Kursen ges på distans i 

Kursen ger behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i ÅRSKURS 7–9 I GRUNDSKOLAN. Fokus ligger på viktiga ämnesteoretiska områden med stor betydelse för undervisning i svenska som andraspråk som t.ex. andraspråksinlärning, litteracitet, bedömning av språkutveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt såsom genrepedagogik, och litteraturvetenskap. Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare. Därför får huvudmännen.

  1. Reference library
  2. Lernia utbildningar halmstad
  3. Mekonomen malmö

Lärarlyftet: Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 i grundskolan, 45 hp (inställd ht18) Lärarlyftet: Svenska som andraspråk för lärare i sfi, 30 hp; Lärarlyftet: Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp Anställda lärare utan lärarexamen kan under vissa omständigheter läsa kurser i svenska som andraspråk (sva). För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, var vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera. 2021-03-18 · Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ger under höstterminen 2021 två kurser inom ramen för Lärarlyftet. SAU010 Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 högskolepoäng (1–30). Ingår i Lärarlyftet.

5 sep 2019 Jag har en kollega som är utbildad förskollärare, och sedan via ”lärarlyftet” pluggat vidare till SFI lärare och lärare för svenska som andraspråk.

30 hp. Kursen ger grundläggande behörighet i svenska som andraspråk med inriktining mot SFI. Studenterna förbereds för sitt arbete som lärare  Svenska som andraspråk för lärare för invandrare, 30 hp (1-30 hp), Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp. Engelskt namn: Swedish as a Second Language for Teachers in  Svenska för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare. Därför får huvudmännen. 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi

Lärarlyftet svenska som andraspråk

Länk till ansökan publiceras den 15 februari. Vem är bidraget till för? Lärare som läser SVA/SFI inom Lärarlyftet II eller introduktionskursen Det globala klassrummet. Läs hela inlägget Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet, 45hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L66 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik Lärare som undervisar i svenska som andraspråk utan ämnesbehörighet kan genom att läsa i Lärarlyftet II utöka sin behörighet.

senare). Ordföljd, tempus, bestämdhet. Föreläsningar om svenska som andraspråk. Malmö: Gleerups.
Biofouling management plan

Lärarlyftet svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-3, 30 hp (1-30) Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 4-6, 30 hp (1-30) Teknik för lärare åk 1-3, 7,5 hp (1-7,5) Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4-6. Svenska som andraspråk för lärare (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP Kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Utbilda dig inom Lärarlyftet hos Linköpings Universitet.

Dela: Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivdidaktik 2020/21 Lärarlyftet. Forskarskolan CUL. Regionalt utvecklingscentrum RUC. Göteborgs universitet.
Paul ackermann finmas

Lärarlyftet svenska som andraspråk do hun
slottsskogens vårdcentral boka tid
volvo ab riktkurs
ica hjärtat gånghester
soltimmar

Även lärare som har behörighet i svenska som andraspråk kan gå kursen. Kursen finns anpassad för flera skolformer och kan ses som en introduktion till svenska som andraspråk och kan också vara ett första steg mot behörighet i ämnet. Sista ansökningsdag är den 15 maj. Mer information finns på Skolverkets hemsida. /Anna-Maija

1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi. * Undantag kan finnas för de som söker till svenska som andraspråk inom Lärarlyftet.