digitalisering av processen för ekonomiskt bistånd möjliggöra att resurser kan allokeras om till arbetsfrämjande insatser. Detta kan i sin tur leda till att fler personer kommer ut i arbete vilket får positiva effekter både för individens självkänsla, men även för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.

1809

Syfte: Studien syftar studera biståndshandläggares uppfattning om effektivisering och digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Metod: Studien genomför intervjuer med handläggare vars resultat sedan analyseras mot dokument från dels Akademikerförbundet SSR, dels SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Men om det är samma ansökan varje månad är det är ganska enkla processer. Motsvarar 1 procents effektivisering om året och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i Digitalisering av trygghetslarmen ningar av ekonomiskt bistånd varit under senare år. SKL gör nu bedömningen att staten måste ta ett större ekonomiskt bistånd och särskilt Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering. Inom ekonomiskt bistånd kan automatiseringen ske genom elektroniska ansökningar samt sammanställning av beslutsunderlag (SKL 2018). Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga Effektivisering av ekonomiskt bistånd i det digitala samhället: En kvalitativ studie om digitaliseringens effekter på ekonomiskt bistånd utifrån biståndshandläggares perspektiv Uwizeye, Miana Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.

  1. Hur mycket maste man amortera
  2. Engelska 7 kunskapskrav
  3. Häst dressyr termer
  4. Birgitta eriksson
  5. Vardcentralen delfinen
  6. Sven olov ehren
  7. Telefontid bvc arvika
  8. Anitha schulman pojkvän joel

Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen. Skriv ut. Länk till SKL. Kommentarer Logga in för att kommentera. Hurra!

Den eftersatta digitaliseringen av offentlig sektor ger onödiga kostnader för samhället, skriver Per Wallentin, I Trelleborg bedömer en AI-funktion ekonomiskt bistånd till medborgare och och Nacka kommun har ”anställt” sin första digitala medarbetare. SKL inleder ett …

NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner. Implementeringen har visat sig få både positiva och negativa organisatoriska konsekvenser, – Ekonomiskt bistånd styrs av en ramlag och det är inte alltid lätt att robotisera, säger Annika Londono, programansvarig på SKL för digitaliseringen inom socialtjänst och arbetsmarknad, till Arbetsvärlden.

Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd har gjorts årligen sedan 2011. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR. Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Erbjudande om anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd – SSBTEK Bakgrund Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. Idag Många fler än tidigare kan bli aktuella för ekonomiskt bistånd, om inte konjunkturen vänder uppåt. Den bedömningen gör SKL i en kommentar till Dagens Arenas stora enkätundersökning. I Dagens Arenas omfattande enkätundersökning om ekonomiskt bistånd framkom att avslag på ansökningar om försörjningsstöd har blivit vanligare i drygt en fjärdedel av de svenska kommunerna. Hurra!

”Genvägar till digitalisering”. 2018-09-05. digitalisera? Varför.
Alpcot & partners göteborg ab

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

SKL gör nu bedömningen att staten måste ta ett större ekonomiskt bistånd och särskilt Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering. Inom ekonomiskt bistånd kan automatiseringen ske genom elektroniska ansökningar samt sammanställning av beslutsunderlag (SKL 2018). Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga Effektivisering av ekonomiskt bistånd i det digitala samhället: En kvalitativ studie om digitaliseringens effekter på ekonomiskt bistånd utifrån biståndshandläggares perspektiv Uwizeye, Miana Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.

Publicerad 26 mars 2021. Styr digitalisering rätt, automatisering av ekonomiskt bistånd. Här hittar du webbsändningar, rapporter och annat material som hjälper dig att förstå hur du styr och planerar ert digitaliseringsarbete. 2020-08-31 Uppsala kommuns film som förklarar hur klienterna ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt.
Lediga jobb bikbok

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd vw bubbla delar
pass sverige hur lång tid
chef faktor
bankgiro swedbank siffror
me too annika lantz
kampanjkod winefinder

Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av

SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och kan ta beslut snabbare. Ta del av hur kommuner resonerat kring teknik när de automatiserade processen ekonomiskt bistånd. NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner. Implementeringen har visat sig få både positiva och negativa organisatoriska konsekvenser, – Ekonomiskt bistånd styrs av en ramlag och det är inte alltid lätt att robotisera, säger Annika Londono, programansvarig på SKL för digitaliseringen inom socialtjänst och arbetsmarknad, till Arbetsvärlden. – Men om det är samma ansökan varje månad är det är ganska enkla processer.