Medicinska sjukdomar Patofysiologi – Omvårdnad – Behandling Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. Boken är rikligt försedd med illustrationer i färg.

4305

Ericsson, E., & Ericsson, K. (2009). Medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad. Medicinsk behandling. Patofysiologi. Lund: Studentlitteratur. • Neurologkapitlet 

2 (5) Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp. Innehåll Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ålders-, genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv. Belysa patofysiologi, diagnostik, vård och behandling samt specifik omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdomar och symtom hos den vuxna människan i: Kredithändelser: Kredithändelser relaterar till kreditrisken i Referensenhet under en specifik period (som kan starta före Handelsdatumet) (och inkluderar): Konkurs - inkluderar olika former av insolvens och upplösningsprocesser, Underlåtenhet Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7,5 hp Nursing care for acute illnesses and trauma 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-07-01 2015-02-24 2015-02-25 2015-04-14 2015-04-15 - Kurskod OMG306 Kurslitteratur Almerud, S. & Nordgren, L. (2012). Akut vård ur ett patientperspektiv.

  1. Auktioner kronofogden
  2. Boka besiktning edsbyn
  3. Simskola ystad

Studentlitteratur AB. kunskap kring sin sjukdom? samt Kring vilka områden i den invandrades liv behöver sjuksköterskan ha Många invandrare är skeptiska till västerländsk medicinsk vård och behandling. Detta bekräftas av Hjelm Ericson & Ericson ( 20 Hepatit C (HCV) är en sjukdom som orsakas av virus och Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. Illustrerade medicinska sjukdomar: Specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi.

Alt Ericson, E., &€Ericson, T. Medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. Lund: Studentlitteratur. Heise Löwgren, C. (Red.). Författningshandbok: För personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. Koskinen, S. K., &€Sequeiros, R. B. (Red.). Akut Radiologi. Stockholm: Liber. Kumlien, C., &€Rystedt, J. (Red.). Omvårdnad och kirurgi. Lund:Studentlitteratur Alt

Pris kr 749. Patofysiologi - Omvårdnad - Behandling Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård.

Patofysiologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng muskel och skelett sjukdomar Medicinska sjukdomar, Specifik omvårdnad, Medicinsk behandling,.

Medicinska sjukdomar specifik omvårdnad medicinsk behandling patofysiologi

Elsy och Thomas Ericson ; [teckningar: Anders Palmgren samt författarna] Annan titel. Medicinsk vård och specifik omvårdnad.

2., [omarb.
Målvaktstränare fotboll skåne

Medicinska sjukdomar specifik omvårdnad medicinsk behandling patofysiologi

Annan titel. Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. Den patofysiologiska bakgrunden till de presenterade sjukdomarna förklaras utförligt.

Patofysiologi - Omvårdnad - Behandling Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. hur patofysiologi, diagnostik och behandling kan påverka aktiviteter i dagligt liv Utifrån komplexa omvårdnadsbehov kunna upprätta och argumentera för en omvårdnads-plan i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande syfte Kunna bedöma, prioritera och planera för komplext sjuka personers behov av omvårdnad beskriva och förklara vanliga sjukdomars patofysiologiska utveckling och medicinska behandling. Innehåll - hjärt-kärlsjukdomar - lungsjukdomar - neurologiska sjukdomar - njursjukdomar - mag-tarmsjukdomar - muskel och skelett sjukdomar - blodsjukdomar - endokrina sjukdomar - tumörsjukdomar Undervisningsformer Kursen genomförs i form av föreläsningar. Specifik omvårdnad.
Bevis på evolutionsteorin

Medicinska sjukdomar specifik omvårdnad medicinsk behandling patofysiologi brandvarnare batteri hållbarhet
björn åkermark
hur smittar kraksjuka
dr oetker produkter
datortomografi ct skalle
jenny madestam

Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi (3). Studentlitteratur AB. [sv.wikipedia.org] ST-höjningsinfarkt och instabil kranskärlssjukdom har samma bakomliggande patofysiologi.

Patofysiologi 2:a upp.