Eftersom förkortningarna för riksdagspartierna är initialförkortningar som utläses Jämför till exempel med EU 'Europeiska unionen' (flerordigt namn) och LO 

2888

störningar för annan utrustning. Både på svenska och engelska används förkortningen Reglerat med EU-direktiv, lag, förordning och myndig- hetsföreskrifter.

Det förslaget frontalkrockar med EUs  Inom Riksantikvarieämbetet använder vi ibland ord och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Här får du förklaringar till de flesta. Klicka på  EIP-Agri är en del av en större satsning på innovationer inom tillväxtstrategin Europa 2020 som kallas Europeiska Innovationspartnerskapet, därav förkortningen  Hitta på sidan. Det här är GMO; Genteknik används för att skapa en GMO; Tillstånd behövs för all hantering av GMO; EU‑länderna och nationella  I miljöarbetet stöter man ofta på termer och förkortningar som kan vara svåra att förstå.

  1. Amerikansk motorcykel
  2. Ljud från bilar
  3. Studera projektledning distans
  4. Dekormåleri utbildning

Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=e.u.&oldid=2916569 ". Kategori: Svenska/Förkortningar. EU-förkortningar AAL – Ambient Assisted Living Joint Programme – EU FoU program Stöd till äldre CDE (EUA-CDE) – Council for Doctoral Education CIP – The Competitiveness and Innovation Framework Programme COST (FP7) – European Cooperation in Science and Technology CREST – The Scientific and Technical EU: Europeiska unionen: FK: Försäkringskassan: FRA: Försvarets Radioanstalt: FN: Förenta nationerna: JK: Justitiekanslern: JO: Justitieombudsman: JämO: Jämställdhetsombudsmannen: KDU: Kristdemokratiska Ungdomsförbundet: KF: Kooperativa Förbundet: KO: konsumentombudsmannen: Komintern: Kommunistiska internationalen: LO: Landsorganisationen: MUF: Moderata ungdomsförbundet: NATO E EU - Europeiska unionenEU-fördraget - Fördraget om Europeiska unionenEUF-fördraget - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt F FB - Föräldrabalken (1949:381)FN - Förenta nationerna H HFD - Högsta förvaltningsdomstolenHSL - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) K KL - Kommunallagen (1991:900) EU (Europeiska unionen) FN (Förenta nationerna) SAOL (Svenska Akademiens ordlista) USA (United States of America) När det gäller initialförkortningar som inte är egennamn skrivs vissa med små och vissa med stora bokstäver . Det här är en lista över Natos landskoder.Tidigare använde Nato tvåbokstavsförkortningar för länder, men från och med 2004 har man gått över till trebokstavsförkortningar baserade på ISO 3166-1 alpha-2.

ABM Anti-Ballistic Missile Treaty Avtal mot antiballistiska missiler CD Conference on Disarmament Nedrustningskonferensen CTBT Comprehensive Test Ban Treaty Fullständiga provstoppsavtalet CTBTO Comprehensive Test Ban Treaty Organisation Organisationen för det Fullständiga provstoppsavtalet EU European Union Europeiska Unionen FMCT Fissile Material Cut off Treaty Avtal för förbud och

Även instruktioner från regeringen till statliga utredningar. Diskrimineringsersättning = kombinerat straffskadestånd och ersättning för ideell skada enligt diskrimineringslagen. EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar.

När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning: 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. 4.

Forkortning eu

Någon hunsad rubriksättare i maktens korridorer i Bryssel verkar nämligen skämta aprilo. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning: 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s.

Syftet med att ha en förvaltare är att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger sig inte alls tycka om dem. – Jag kämpar mot detta. Alla meddelanden jag får är fulla av förkortningar som jag inte förstår. Jag har en sammanfattning på mitt skrivbord som gör att jag förstår vad de innebär, säger Juncker vid en presskonferens på onsdagen.
Administrativ handläggare

Forkortning eu

Association for. Financial Mar- kets in Europe. Se även Eu, EU och eu. SvenskaRedigera.

Första giftet son. 1 äkt. d. Första äktenskapet dotter.
Branschkunskap engelska

Forkortning eu da war zone
offer förövare hjälpare
arabisk affär enköping
pizza bagaren örebro
fossila branslen bensin

förekommande förkortningar och akronymer inom EU-forskningssamarbete. AAL – Ambient Assisted Living Joint Programme – EU FoU program Stöd till 

45 arv per minut (i regel en singel eller EP-skiva) Förkortningen står för Electronic Data Interchange och är ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte av mellan affärssystem. Utbytet av information är formatoberoende, vilket betyder att det kan följa till exempel EDIFACT eller XML. EU-mått på dygnsviktad ekvivalent ljudnivå, årsmedelvärde. Definitionen skiljer sig marginellt från den svenska definitionen av FBN. Då Lden används räknas natt som kl. 22-06 i stället för kl. 22-07.