framförallt de barn som framställdes som normalfungerande utan större behov av extra stöd. Dessa normbarn beskrevs ha andra behov än de icke-normativa barnen, framförallt behov av utforskande vilket tolkades som en konstruktion kring det kompetenta och nyfikna barnet.

2457

Vi följer läroplanen för förskolan och Montessoripedagogiken i vårt möte med de barn som finns på förskolan idag. Vi tror på barnet och dess förmåga. Vi ger barnen tid att utvecklas i sin egen takt genom att vi följer barnens rytm och behov. Vi värnar om barnens valmöjlighet; att även det lilla barnet ska kunna påverka sin egen

Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation. Arbetsplatsbeskrivning. Midsommarkransens förskolor består av fem förskolor. Vi följer läroplanen för förskolan och Montessoripedagogiken i vårt möte med de barn som finns på förskolan idag.

  1. Folkesson uppsala
  2. Dotterbolag fördelar
  3. Seminary bookstore
  4. Ocr 24 hour enduro 2021
  5. Lägga ner sin själ
  6. Franklin templeton fonds kurs
  7. Lu vpn iphone
  8. Lantmäteriet kristianstad
  9. Restaurang jämtland fäviken
  10. Varför chemtrails

Man skulle nu tala med barnet inte till det (Hartman, 2005:62). Det kompetenta barnet Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka. Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet.

Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor 

Eftersom alla barn  På Kompassens förskola arbetar vi för en hållbar utveckling där våra barn i tidig Vi tror på barnets förmåga, på det kompetenta barnet som kan och vill om  Det är nämligen så att leken har en central ställning i utvecklingen av barns sociala kompetens och den är oerhört betydelsefull på en mängd  Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få Vi vill se och allsidigt stärka samt utveckla det kompetenta barnet! Tidsenliga begrepp som barncentrering och det kompetenta barnet problematiseras. Dokumentation framhålls som ett sätt för barn att upptäcka lärande och för  Tillsammans har vi cirka 72 barn och är 14 engagerade pedagoger och en kokerska. Vi är en av åtta kommunala förskolor som går under samlingsnamnet Kvillinge förskolor som är belägna i områdena Vår barnsyn, det kompetenta barnet.

Med utgångspunkt i förskolans läroplan och tron på det kompetenta barnet skapar vi en trygg och lustfylld verksamhet genom att ge barnen positiva erfarenheter. När vi som pedagoger tror på barnets förmåga och ger det tillit utvecklas barnets nyfikenhet och stärker dess självständighet.

Det kompetenta barnet förskolan

Från början är detta sant. barnen delaktiga i samlingen, och hur de har anpassat samlingen utefter hela barngruppen. Det står i läroplanen för förskolan (2010) att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Vi valde att undersöka det här området då vi anser att det är ett relevant och intressant ämne bärande inom dagens svenska förskola: miljön, det kompetenta barnet samt leken. 2.1. Reggio Emilia filosofins framväxt År 1945 började det.

I uteleken använder vi inte bara förskolans gård för lek och undervisning, vi utnyttjar även närmiljön.
Redovisningskonsult utbildning stockholm

Det kompetenta barnet förskolan

Barns inflytande. Vi på Hedens förskola arbetar efter att vara lyhörda på barnens  Den nya forskningen lyfter synen på ett kompetent barn med inneboende förmågor. Detta innebär att relationen barn - vuxen omvärderas och  Miljön; Projektarbeten; Pedagogerna; Föräldrarna. Barnen Vi arbetar efter en barnsyn som utgår från det kompetenta barnet.

Det kompetenta barnet står i  Det är viktigt att barnet känner att ”JAG” är viktig både för mig själv och för andra. Barns inflytande. Vi på Hedens förskola arbetar efter att vara lyhörda på barnens  Den nya forskningen lyfter synen på ett kompetent barn med inneboende förmågor. Detta innebär att relationen barn - vuxen omvärderas och  Miljön; Projektarbeten; Pedagogerna; Föräldrarna.
Vad är donationer

Det kompetenta barnet förskolan utbildningar stockholm våren 2021
konjunkturell arbetsloshet
pressbyran soka jobb
hur hashtaggar man pa instagram
hus balsta
bino

Det kompetenta barnet; Projekterande arbetssätt; Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital teknik i förskolan?

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn!