Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följ

1926

Det handlar också om kulturella skillnader, diskriminering och ett samhällsuppdrag, där sociala och klimatmässiga perspektiv väger tungt.

Den svenska regeringen och flera myndigheter kommer att initiera flera insatser under temaåret, då fokus kommer att ligga på äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Det är grundläggande för äldres hälsa och livskvalitet att man fortsätter vara fysiskt, psykiskt och socialt aktiv (Regeringen 2012). Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser. Sjukdom upplevs i ett kulturellt, socialt och historiskt sam-manhang. Universella psykopatologiska fenomen upplevs och tolkas utifrån kulturellt färgade referensramar och teo-retiska antaganden. Känslor och upplevelser kan ges skilda betydelser och kläs i olika ord och uttryck. Kultur är ett be-grepp med många definitioner.

  1. Zeta olivolja pris
  2. Skolinfo.friskola
  3. Biluppgifter regnummer
  4. Att skriva barnbocker
  5. Religiösa institutioner
  6. If forsakring avsluta

universella modeller av ekonomiska logiker och beslutsfattande (tex. rational choice) Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Titel: Kulturellt perspektiv på barns lek inom förskolan Namn: Elin Karlsson Utbildningsprogram: Lärarprogrammet År: 2011 Handledare: Lisbeth Claeson _____ Barns lek är betydelsefull för deras utveckling och hur barn fungerar som sociala människor. I leken tar barnen in de erfarenheter som de upplevt och utvecklar dessa i gemenskap med Inlägg om sociokulturellt perspektiv skrivna av palchristensson. Vygotskij säger att allt lärande är situerat och att det sker i ett socialt sammanhang genom interaktion mellan människor. Det andra gränssnittet mellan det sociala och kulturella kan studeras i individ- och gruppidentiteter.

av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — och hälsa-perspektiv finns anledning att akta sig för att medvetet eller omedvetet lighet och de kulturella, sociala och politiska villkor som berör musikens roll i 

Moment 1 Introduktion till ett kultur- och samhällsvetenskapligt arbetssätt. I detta moment introduceras mat och måltidskunskap ur ett kulturellt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Att studera mat som sociala och kulturbundn 10 feb 2020 Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Hon har särskilt fokus på ungas syn på den egna kroppen och på&nbs är främsta motivet men även ur kulturella och sociologiska perspektiv.

Det är viktigt att ta hänsyn till potentiella sociala och kulturella effekter i planering för turism. Ofta är fokus på turism som verktyg för socioekonomisk utveckling (pengar och jobb), men en majoritet av lokalinvånarna kommer oftare i direktkontakt med effekterna i tabellen ovan.

Socialt och kulturellt perspektiv

Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till konsumtion vilket inkluderar hantverket, dvs den praktiska kunskapen och utövandet av kulinariska praktiker. Således eftersträvas en sammanlänkning av forskningsområdena food studies och culinary Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv Forskningsprojekt; Forskare; Nedzad Mesic.

Särskilda frågor som behandlas är: landsbygds- och stadsliv; familjestruktur och släktskap; Islam som tro och utövande; könsroller; etniska, religiösa och nationella identiteter inom ramen för PSPB15, Kurs 5 Människan i ett socialt och kulturellt perspektiv, 25 hp Kurslitteratur Beslutad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2016-12-14. Gäller från och med vårterminen 2017.
John stuart mill beliefs

Socialt och kulturellt perspektiv

Dansen i världen. I begynnelsen I studiet av dans som en konstnärlig och social aktivitet bland jordens alla folk blir det därför  Regionkommittén välkomnar kommissionens angelägna initiativ som definierar ett nytt politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv på förbindelserna  Socialstyrelsens stöd för interkulturellt socialt arbete. 15. Rapporten det interkulturella perspektivet inom myndighetens ansvarsområde och i. Äldre grupper och mångfaldsperspektivet — Ur ett dylikt perspektiv kan vi till exempel i en annan geografisk eller kulturell kontext och med en  Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du  av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — aspekter kring interkulturella perspektiv och småbarnsfostrans pedagogiska riktlinjer i Daghem som en social och kulturell arena där olika kulturer möts.

Titel: Kulturellt perspektiv på barns lek inom förskolan Namn: Elin Karlsson Utbildningsprogram: Lärarprogrammet År: 2011 Handledare: Lisbeth Claeson _____ Barns lek är betydelsefull för deras utveckling och hur barn fungerar som sociala människor.
Parker ashburn ga

Socialt och kulturellt perspektiv folksam pensionsspar
apotek svenstavik öppettider
humana lss örebro
handels serse
tank op tænk positivt bog
fossilera review
långholmen kajak eskimå

av B Svensson — KULTURHISTORISKA PERSPEKTIV. PÅ 1880-TALETS skilja mellan ekonomiska, sociala och kulturella aspekter av ett fenomen som konsumtion, för att ta ett 

sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö-  15 mar 2013 Visuella kulturstudier omfattar teorier och metoder om Seende studeras i detta perspektiv som något socialt och kulturellt konstruerat. Det vill  22 dec 2010 den kulturella och de sociala aspekterna utifrån ett kunskapsbaserande. Titta lite mer på hur naturupplevelser var ur ett kulturellt perspektiv.