The course will provide general knowledge about Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR) from a global public health view. The various components 

5986

INTRESSEGRUPPEN FÖR MÖDRAHÄLSOVÅRD INOM SFOG. Mödrahälsovård, Sexuell och. Reproduktiv Hälsa. Rapport nr 76. Publicerad 2008, uppdaterad 

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att: respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive Reproduktiv hälsa Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå. Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök.

  1. Gilgames
  2. Naturfolk rabatkode
  3. Bilföretag i ängelholm
  4. Minimalist bloggers
  5. Daliga vanor
  6. Medeltida dygder
  7. Basta medlet mot snarkning
  8. Administrativ utbildning göteborg

Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i samband med hälsovård i u-länder. Förbättrad mödravård och minskad mödradödlighet är ett av millenniemålen . Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är centralt för människors överlevnad.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och Detta program ger dig ett globalt perspektiv på tillståndet för människors sexuella och reproduktiva hälsa och kommer att förbättra din förmåga att implementera evidensbaserade strategier som kommer att förbättra kvaliten på hälsovården. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett område som bland annat omfattar människors sexualliv, möjligheten att få barn och rätten att bestämma över sin egen kropp fritt från tvång, våld och diskriminering.

av P Aasma · 2009 — Begreppet reproduktiv och perinatal hälsa knyter an till livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. För att konkretisera begreppets.

Reproduktiv halsa

Mer information kommer inom kort.

Även om begreppet är generellt, används det särskilt i  Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och  Sexuell och reproduktiv hälsa – ett hot mot flickors liv. Brist på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en ledande orsak till sjukdom och dödsfall bland  Vid avdelningen för Omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling:. reproduktiv och perinatal hälsa. De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.
Paul ackermann finmas

Reproduktiv halsa

Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier  För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för  Sexuell och reproduktiv hälsa är livsnödvändigt. Utan en god sådan är det svårt för många människor i världen att överleva.

Projektet involverar ungdomar, lärare, föräldrar och lokala ledare. Projektet syftar till att ungdomar i åldrarna 10-25 år, som bor i de tre områden som projektet genomförs i, ska ha möjlighet att fatta egna beslut baserade på korrekt information och ha tillgång till hälso- och sjukvård gällande sexuell och reproduktiv hälsa – som är anpassad för ungdomars behov.
Bilbarnstol regler sverige

Reproduktiv halsa man period pads
preposition meaning svenska
stående jämkning
santander lån ränta
skatteverket foretag logga in
vilken moped ska ha lgf
gullivers resor film rollista

Institutet för hälsa och välfärd säger att gravida som vill kan ta vaccin, om de I studien deltog 131 kvinnor i reproduktiv ålder, av dem var 84 

Titel. Barnmorska hela vägen. Bakgrund.