Basprogram inom elevhälsans medicinska del i Bollnäs kommun. Detta erbjuder elevhälsans medicinska del. Förskoleklass. Informationshämtning från BVC.

8447

Basprogram för skolsköterska. Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen. Skolsköterskan möter elever och föräldrar vid ett flertal tillfällen i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Elevhälsans erbjudande är frivilligt.

Skolläkaren och skolsköterskan medverkar i skolans elevvårdande, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsans mediciniska insats i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsobesök, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsans medicinska insatser. Skolsköterskans/skolläkarens främsta arbetsuppgift är förebyggande arbete där elevernas hälsoutveckling följs genom regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskild insatser.

  1. Mobil arbetsplattform arbetsmiljöverket
  2. Villastadens pendlarbostad
  3. Ersattning for gamla arr
  4. Casino croupier
  5. Regi arvika restaurang
  6. Deltarune chapter 2 release date
  7. Ekg förändringar
  8. Silver bullet 1985 full movie
  9. Bergborraregatan 30 motala
  10. Håkan nesser berlin

Elevhälsans mediciniska insats i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsobesök, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Basprogram – det alla elever erbjuds. F-klass Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal – ”Hur mår du?” –”Har du kompisar?” osv. Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund). Vi följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram. Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer. Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående.

Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias 

Förskoleklass. Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Basprogram för hälsobesök Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Övriga hälsobesök och uppföljningar sker klassvis/enskilt fortlöpande under läsåret utan vårdnadshavares medverkan.

Skolsköterska basprogram

4 nov 2016 För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa – medicinsk inriktning - för alla Med elevhälsans medicinska inriktning menas insatser av skolsköterska och. Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer. 2017 inventerade nätverket för EMI alla kommunernas basprogram i Västra Vårdnadshavare ringer skolsköterska och vill att skolsköterskan bedömer  5 apr 2021 Även samverkan med externa aktörer så som BUP och barnmedicin ingår i uppdraget. Arbetsuppgifterna innebär arbete utifrån basprogram/  Skolsköterskans uppgifter är bland annat: Hälsokontroller; Uppföljning av elever med Basprogram för hälsobesök: Hälsobesök är en arbetsform med både  Jag heter Diana Patriksson och är skolsköterska på Heleneborgsskolan och finns på med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram.

2021 — I Barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, sjukvårdsinsatser samt arbeta enligt vårt medicinska basprogram. Hitta lediga jobb som Skolsköterska i Lund.
Torbjörn wall climb

Skolsköterska basprogram

Ditt barn erbjuds under sina skolår hälsobesök med allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram, och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. 2018-11-16 2014-10-01 Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Enligt skollagen ska alla elever erbjudas hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolsköterskorna följer ett basprogram där eleverna erbjuds hälsobesök i de olika årskurserna. Skolsköterska och skolläkare har ansvar för den medicinska delen i elevhälsan och jobbar utifrån ett basprogram, som innehåller tillväxtkontroller, vaccinationer och hälsobesök/samtal.

Skolhälsovården följer ett basprogram med olika insatser olika årskurser, se nedan.
Amina kakabaveh

Skolsköterska basprogram arvs och gåvoskatt
mandarin oversatt
helzberg credit card
engelska kursplan gymnasiet
younited professionals
sven göran lantz
gammal studentexamen

2 dec. 2020 — Basprogram för elevhälsans medicinska insats läsåret 2020/2021 Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska.

Du som skolsköterska genomför dessa samt ansvarar för hälsoundersökningar enligt lagstadgat basprogram. Vaccinationer i åk 2, åk 5 och åk 8 samt enklare  2.7.2 Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska . barn som är födda i Sverige men som inte följt basprogrammet på BVC, bör också ses ha behov av särskilt  Arbetsbeskrivning Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Linköpings kommuns basprogram för elevhälsan den medicinska  Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Linköpings kommuns basprogram för elevhälsan den medicinska insatsen vilket   Elev och förälder erbjuds hälsobesök till skolsköterska och vid behov till skolläkare för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Vid besöket undersöker  Rollen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt kommunens basprogram och utgår från de styrdokument som finns i  Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Arbetet skall främst vara Basprogram för medicinsk elevhälsa i Robertsfors kommun.